پیش بینی های درست جن گیر مشهور دولت

شنیده شده است چندین ماه قبل عباس غفاری سکته چند نفر از نزدیکان خامنه ای از جمله خوشوقت و تهرانی را پیش بینی کرده بوده و پیش گویی های در مورد انتخابات ریاست جمهوری داشته که باعث آزادی و انتقال وی به ارگانی شده است که افرادی در این زمینه فعالیت دارند

سایت بازتاب نوشته است؛ در فاصله حدود 50 روز تا برگزاری انتخابات، عباس غفاری، رمال و جن گیر مشهور، به طور ناگهانی از زندان آزاد شده است. عباس غفاری که بنابر گزارشهای اولیه قرار بود به اعدام محکوم شود و سپس حکم وی با چند مرحله لابی ها و رایزنی های گسترده به هشت سال زندان تقلیل یافت، در آُستانه انتخابات آزاد شده و به مکانی خاص منتقل شده است.

پیش از این، اخبار متفاوتی درباره وضعیت نگهداری و ارتباطات و تاثیرگذاری غفاری بر کارشناسان پرونده و بازجوهای وی منتشر شده بود؛ از جمله طلسم کردن یکی از مسئولین اطلاعاتی، بازکردن درب سلول و اخبار دیگری که فارغ از صحت و سقم آنها، در محافل موثر کشور مورد توجه واقع می شد.

همچنین اخباری در مورد هم سلول  کردن عباس غفاری با سخنگوی دولت اصلاحات که برای تحت فشار گذاشتن عبدالله رمضان زاده انجام شده بود نیز موجب گردید تا افکارعمومی متوجه این پرونده گردد.

در این شرایط،  آزاد کردن عباس غفاری می تواند معنای خاصی داشته باشد؛ به ویژه که گفته می شود پس از آزادی وی، عباس غفاری مراجعات زیادی مرتبط با مسایل سیاسی داشته است.

.

Comments are closed.